Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

İngiltere ve ABD Dünyayı Yöneten Güce Nasıl Sahip Oldular?

Birinci Dünya Savaşının galibi İngiltere'dir. İngiliz devletini yöneten unsur kraliyet hanedanlığıdır. Bilindiği gibi İngilizler, Almanlar, Hollandalılar ve Fransızlar gibi Cermen milletinin bir mensubudurlar.
Birinci Dünya Savaşından sonra Dünyayı yöneten unsurun Birinci Dünya Savaşının galibi ve baş aktörü olan ülkenin olduğunu anlamamız gerekir.
İşte bu İngiltere devleti, kendisinin bir uzantısı olan Amerikan devleti ve Almanya devletindeki bazı aile şirketlerini, şeytani tarikatları ve hükümet nezdindeki önemli kişileri kullanarak(ve ayrıca onları büyütüp, ünlü yapıp, sahneye çıkartıp ve sonrasındada besleyip), Devlet+Mafya-Tarikat-Gladyo sistemini İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında kurmaya çalışmak istemiştir ve başarılı olmuştur.
Nasıl başarılı olmuştur ve bu Devlet+Mafya-Tarikat-Gladyo sisteminin içinde kimler var?
Devlet: İngiltere-Amerika.
Devleti Yöneten Hanedan(İngiliz/Cermen Milletine Hizmet Ediyor): Windsor(İngiliz Cermen Kökenli) ve Rothschild(Hazar Türk Kökenli) sülalelerinin karışımı
Mafya: Rockefeller-Rothschild-JP Morgan gibi sülale şirketleri
Tarikat: İlluminati, Mason, Bilderberg gibi şeytani tarikatlar
Gladyo: İngilizlerin kontrolünde olan Faşist İktidarlar: İngiliz Ajanı Kukla Hitler ve Kukla Nazi Devleti/Hükümeti, ve İngiliz Ajanı Kukla Stalin ve Lenin'in Sovyetler Birliği'nin Yıkımını Amaçlayan Yeni Sovyet Devleti/Hükümeti.
Bu konu hakkında ayrıntılı bilgileri bu forumdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

İngiltere ve ABD Dünyayı Yöneten Güce Nasıl Sahip Oldular?

Mesajgönderen TurkmenCopur » 29 Eki 2011, 05:32

İngiltere ve ABD Dünyayı Yöneten Güce Nasıl Sahip Oldular?

İngilizler(İngiltereden gelip), 17. Yüzyılın başlarında Amerika Birleşik Devletinin temelini(Kendini savunamayan Kızılderililere soykırımlar yaptıktan sonra Amerika kıtasında çeşitli koloniler oluşturarak) kurdular. 1775–1783 yılları arasında yapılan Amerikan Bağımsızlık Savaşına kadar Amerika Birleşik Devletini İngiltere'yi yöneten İngiliz Hanedanlığı(Saxe-Coburg-Gotha/Windsor sülalesi) yönetiyordu.

Bu savaşın adı "Amerikan Bağımsızlık Savaşı" olsa bile, aslında bu savaşın anlamı budur:

"Amerikan kıtasında varolan 13 İngiliz kolonilerinin birleşip İngiltere’den bağımsız bir İkinci İngiltere Devletinin kurulması".

Bu İkinci İngiltere Devletinin adını ABD("Amerika Birleşik Devletleri") koydular. Bu savaş öncesinde bu 13 İngiliz koloni aslında birer ayrı devlet(İngiliz İmparatorluğuna bağlı olan) idiler. Bütün bu kolonileri yönetenlerin soyu tabikide İngiliz yada birbaşka Cermen boyuna aitti.

Bu İngiliz koloniler Amerikan Bağımsızlık Savaşı öncesinde bir "Kıta Kongresi"(Continental Congress), kurarak İngiliz İmparatorluğuna karşı savaş açtılar. Bu "Kıta Kongresi" birliği savaşı kazanınca, her koloniyi temsil eden delegeler seçtiler. Bu şekilde ABD devletinin yönetim biçimi ve ilk başkanını seçecek olan "Seçmenler Kurulu"(Electoral College) kuruldu.

Bu seçmenler kurulu kararı sonrasında ABD devletinin yönetim biçimi bu şekilde olmuştu:

1. Bir Senato Kurulu


-İlk senato başkanı John Adams'dır, ve ayrıca sonraki dönemde ABD'nin ikinci başkanı olmuştur.

-ABD'nin ikinci senato başkanı ise Thomas Jefferson'dur ve ayrıca sonraki dönemde ABD'nin üçüncü başkanı olmuştur.

-John Adams baba tarafından, Thomas Jefferson'da anne tarafından İngilizdir(annesinin sülalesi Virginia kolonisini yönetenlerdendi)(İngiliz kolonilerinde ve ABD devletinde Türklerdeki gibi bütün yöneticilerin baba tarafının aynı soydan gelmesi gerekmiyor, yeterki güvendikleri tanınmış bir İngiliz sülalesiyle akraba olsun, bu yeterlidir. Amaçları zaten İngiliz kökenli devleti devam ettirmektir, ki zaten eğer bir başkan baba tarafından İngiliz/Cermen soylu değilse ondan sonrakileri mutlaka bu soydan gelenlerden oluyor).

-Bu sıralama, aynı İngiliz-Cermen soyundan gelen(yada çok yakın akraba olan) senato başkanları ve başkanlarla aynen devam ediyor.

2. Bir Millet Meclisi

3. Bir Başkan


-Başbakan yok(Yani söylendiği gibi ABD bir demokratik sistemle yönetilmiyor), devletin bütün yönetimi başkanın elinde.

-1789'da seçilen ilk başkan George Washington'dur, George Washington İngiliz Cermen Soyludur.

-ABD’nin son iki başkanları George Bush(baba tarafı) ve Barrack Obama'nın(anne tarafı) ataları İngiliz-Cermen soyundan geliyorlar. Ayrıca George Bush ve Barrack Obama'nın birşekilde(anne yada baba tarafından) "The Pilgrim Fathers" aşireti ile akrabalıkları var, ve bu aşiret 1620'de İngiliz İmparatorluğu adına Amerika kıtasında "Plymouth" isimli yeri koloni yapmışlardır. Yani Bush ve Obama, Amerika Birleşik Devletlerini(aslında adı İngiliz Birleşik Kolonilerini olmalıdır) kuran İngiliz sülaleleriyle akrabadırlar, ve bugün hâlâ ABD’nin senatosunu(yani devletini) yönetiyorlar vede sürekli ABD başkanı oluyorlar. Demekki Barrack Obama, hayal dünyasında inandırılmaya çalışıldığı gibi, Afrikan soylu olduğu için değilde, anne tarafının İngiliz tarihinin önemli sülalelerinden biri olduğu için başkan yapıldı, ve onun Afrikalı olduğunu söyleyipte bundan faydalanmaya çalışmaları da sadece ve sadece emperyalizmin tuzaklarından birtanesidir.

-Ayrıca Obama 2005-2008 yılları arasında ABD senatörüdür(senato üyesi).

-George Bush’ta ayrıca valilikte yapmıştır.

Alttaki kişilerin anne yada baba tarafından "The Pilgrim Fathers" aşireti ile akrabalıkları vardır:

-John Adams(2. ABD başkanı),
-John Quincy Adams(6. ABD başkanı ve ayrıca 1803-1808 arasında ABD senatörlüğü ve 1833-1848 arasında milletvekilliği yapmıştır),
-Zachary Taylor(12. ABD başkanı),
-William Drew Washburn(1831'de ABD senatörü ve milletvekili),
-Ulysses Grant(18. ABD başkanı, ayrıca 1864-1869 arasında ABD generalliği yapmıştır),
-James A. Garfield(20. ABD başkanı, ayrıca 1863-1881 arasında milletvekilliği yapmıştır),
-William Howard Taft(27. ABD başkanı),
-Calvin Coolidge(30. ABD başkanı)
-Charles Curtis(31. ABD senato başkanı)
-Franklin D Roosevelt(32. ABD başkanı),
-Richard Nixon(37. ABD başkanı),
-Gerald Ford(38. ABD başkanı),
-George Herbert Walker Bush(41. ABD başkanı),
-Dan Quayle(44. ABD senato başkanı),
-Ve daha birçok devlet adamları…

Önemli birbaşka bilgi ise, 1902 yılında kurulan "Pilgrims Society" isimli gizli tutulan kuruluştur. Bu kuruluşun başkanları İngiliz hanedanlığından olan kişilerdir. Kuruluşun amacı İngiltere ve Amerika arasında ebedi kardeşlik(kan bağı) ve barışı sağlamaktır.

Amerikan devletini yöneten iki kurul:

Kurul 1: Senato:


Başkanı seçebilecek veya öldürebilecek güce sahip olan bir kurul. Senato sistemi, Roma İmparatorluğunu örnek alınarak inşaa edilmiştir. Roma İmparatorluğu dönemindede senatörler kralları seçebilecek güce sahiptiler.

Ayrıca ABD tarihinde 15 tane senatör sonraki dönemlerde Amerikan başkanı oldular. Ayrıca 14 tane senatörler görevleri sırasında başkan adayı olmuşlardı. 22 senatör sonraki dönemlerde senato başkanı oldular ve 27 tanesi de senato başkan adayı oldular.

Bu kurulun devleti yöneten asıl gücün olduğunu kanıtlayan bir örnek:

"Senatör Prescott Bush, kendi adamı olan Senato başkanı Richard Nixon'ı kullanarak Amerikan başkanı J.F. Kennedy'i öldürüyor(1963) ve sonrasında Senatör Prescott Bush Richard Nixon'u ABD'nin başkanı yapıyor(1969-1974)"

Kurul 2: Millet Meclisi (House of Representatives)(Aynı TBMM gibi):

Halk tarafından seçilen milletvekillerinin oluşturduğu meclis. Senatodan çok daha az güce sahiptir.

Bu iki kurulunda üzerinde olan, yani Amerikan devletini yöneten Amerikan başkanını kim nasıl seçiyor?

Amerikan başkan adaylarının kim olacağını halk seçmiyor. Bunu "Electoral College" diye adlandırılan kurul yapıyor. Bu "Electoral College" kurulunun üyeleri bütün senatörler ve milletvekillerinden oluşuyor.
1789 yılından 1913'e kadar yeni Amerikan Senatörler, Senato üyelerinin kendisi ve Milletvekilleri tarafından seçiliyordu. Milletvekilleri ise halk tarafından seçiliyor. Senatörlerin %66sının görev süresi 6 yıldır, %33ünün görev süresi 2 ve 4 yıl arasındadır. Milletvekillerin ise görev süresi sadece 2 yıldır. Yani, Amerika’da senatörlerin gücü milletvekillerden daha yüksektir. Yani Amerikan başkanını seçen kurul Amerikan senatosudur. Ve senatörleri ve Amerikan başkanını seçebilecek güçte olan bir kurul tabikide başkanın kendisinden daha da güçlüdür. Bu güç ile birlikte günümüze kadar ABD'deki bütün başkan ve senatörler, senatonun ta kendisi tarafından seçildi(seçimlerde adayların İngiliz-Cermen soyundan olması yada en azından akraba olması sürekli sağlandı. viewtopic.php?f=104&t=7251 sayfasında bu konu hakkında ayrıntılı bilgileri bulabilirsiniz) ve adeta ABD devletini yöneten bir İngiliz-Cermen-Kökenli Senato-Hanedanlığı kuruldu.

1913'ten sonra senatörleri halk seçebilse bile, senatörlerin %66sının görev süresi milletvekillerden 3 kat daha fazla ve başkanlardan 1,5 kat daha fazla olduğu için, senatoda(1789-1913 yılları arasında olduğu gibi) sürekli İngiliz-Cermen kökenli senatörlerin varlığı(ve devlet yönetiminin en başında olmaları) garanti edilmiştir.

İngiliz İmparatorluğu, her ne kadar 1783 sonrasında ABD devletinden ayrı bir devlet olmuş olsa bile, iki devleti yöneten kişilerin İngiliz(yada birbaşka Cermen boyundan) soyundan geldiğini iyi anlamamız gerekiyor. Aynı soydan gelen iki kişi elinde sonunda mutlaka birbiriyle yeniden kardeşçe işbirliği yapacaktır. İşte İkinci Dünya Savaşı öncesindede bu aynen böyle oldu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında "dünyayı yöneten" güce sahip olan İngiltere, bizim Şanlı Kurtuluş Savaşımız sonrasında, Orta Doğu'daki kaynaklardan yeterince faydalanamadığı için ekonomik bir krize girdi.

İngiliz Kraliçesi Victoria(1819-1901)'dan sonra İngiliz Hanedanı, evlilikler sonrasında Musevi Türk soylu Rothschild ailesi tarafından ele geçirilmişti. Rothschild ailesi İngiliz Hanedanı'nı ele geçirmesine rağmen, tek amaçları kendi sülalesini zenginleştirmekti, ve daima İngiliz-Cermen milletinin çıkarları(yani İngiltere devletinin çıkarları) doğrultusunda hizmet etmişlerdir.

İngiliz İmparatorluğu, Birinci Dünya Savaşı galibi olmasına rağmen, yıllar sonra hâlâ dünyayı tam olarak yönetemiyordu, ve yukarıda bahsettiğim gibi İkinci Dünya Savaşı öncesinde kötü yönetimler yüzünden, bir ekonomik krize girmişti.

Bu krizi atlatabilmek ve daha çok gerilememek için, İngiliz İmparatorluğu kritik bir karar aldı, ve devletini yöneten merkezin, İngiliz soydaşlarının(Amerikan başkanlarının hepsinin soyu İngiliz yada birbaşka Cermen Boyuna aittir, yada en azından İngilizlerle çok yakın akrabalıkları olan kişiler başkan olmuşlardır, ve ayrıca ABD devletini ve Amerikan senatosunu kuranlarında İngiliz kolonileri olduklarını unutmamak lazım) yönettiği ABD'ye(İkinci İngiliz Devleti..) kaymasını sağladı. Artık bundan sonra, İngiliz İmparatorluğunu yönetecek olan devlet ABD'ydi. Bu uğurda, Rothschild sülalesi(ve Rothschild sülalesine bağlı olan sülaleler, örneğin J.P. Morgan ve Rockefeller sülaleleri), ABD'yi yöneten İngiliz-Cermen-soylu sülaleler(bu sülalelerden birisi Bush sülalelesidir, ve ayrıca Prescott Bush Amerikan senatörüdür ve Nazilerle işbirliği yapan Union Bankasının sahiplerindendir) ile birleşip, İkinci Dünya Savaşını bir tiyatro şeklinde planladılar ve kuklaları(Hitler ve Nazi Almanyası, Japonya,…) oynatarak İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD'yi dünyayı yöneten devlet haline getirdiler.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön İngiltere ve Amerika Birliği Faaliyetleri: 2. Dünya Savaşı ve Türk Soyumuzun Baş Düşmanı olan Cermen Menfaat Merkezi'nin Kuruluşu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir