Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

ABD'yi Yıkabilecek 4 Tam Bağımsız Ülkelerin İsimleri

Birinci Dünya Savaşının galibi İngiltere'dir. İngiliz devletini yöneten unsur kraliyet hanedanlığıdır. Bilindiği gibi İngilizler, Almanlar, Hollandalılar ve Fransızlar gibi Cermen milletinin bir mensubudurlar.
Birinci Dünya Savaşından sonra Dünyayı yöneten unsurun Birinci Dünya Savaşının galibi ve baş aktörü olan ülkenin olduğunu anlamamız gerekir.
İşte bu İngiltere devleti, kendisinin bir uzantısı olan Amerikan devleti ve Almanya devletindeki bazı aile şirketlerini, şeytani tarikatları ve hükümet nezdindeki önemli kişileri kullanarak(ve ayrıca onları büyütüp, ünlü yapıp, sahneye çıkartıp ve sonrasındada besleyip), Devlet+Mafya-Tarikat-Gladyo sistemini İkinci Dünya Savaşı öncesinde ve sırasında kurmaya çalışmak istemiştir ve başarılı olmuştur.
Nasıl başarılı olmuştur ve bu Devlet+Mafya-Tarikat-Gladyo sisteminin içinde kimler var?
Devlet: İngiltere-Amerika.
Devleti Yöneten Hanedan(İngiliz/Cermen Milletine Hizmet Ediyor): Windsor(İngiliz Cermen Kökenli) ve Rothschild(Hazar Türk Kökenli) sülalelerinin karışımı
Mafya: Rockefeller-Rothschild-JP Morgan gibi sülale şirketleri
Tarikat: İlluminati, Mason, Bilderberg gibi şeytani tarikatlar
Gladyo: İngilizlerin kontrolünde olan Faşist İktidarlar: İngiliz Ajanı Kukla Hitler ve Kukla Nazi Devleti/Hükümeti, ve İngiliz Ajanı Kukla Stalin ve Lenin'in Sovyetler Birliği'nin Yıkımını Amaçlayan Yeni Sovyet Devleti/Hükümeti.
Bu konu hakkında ayrıntılı bilgileri bu forumdaki başlıklarda bulabilirsiniz.

ABD'yi Yıkabilecek 4 Tam Bağımsız Ülkelerin İsimleri

Mesajgönderen TurkmenCopur » 04 Kas 2011, 03:24

İngiliz-Amerikan Devletini Yıkabilecek 4 Tam Bağımsız Ülkelerin İsimleri

Bir devletin tam bağımsız olabilmesi için o devleti kuran milletin bir bağımsızlık savaşı vermiş olması gerekiyor. Şehit vermeden kurulan devletler, kukla bir devletten başka birşey değillerdir. Bu tam bağımsız devletin sonu, sadece gelecekte mağlup olunacak bir savaşla, gelebilir. Yabancı bir devlet(örneğin ABD) istediği kadar emperyalist tuzaklarla bağımsız devleti içten feth etmeye çalışırsa çalışsın, bu Denemeler(Darbeler) elinde sonunda oluşacak olan Milletin Devrimi sonrasında, başarısızlıkla sonuçlanıp yokolacaktır.

Günümüzde tam bağımsız bir devlete sahip olan ülkeler şunlardır(İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki yıllarda, dünyayı yöneten İngiliz-Amerikan devletinin yönetim gücünü tehdit eden dört ülke + İngiliz-Amerikan devleti):

1. Türkiye:

Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Büyük Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milleti'miz, Kurtuluş Savaşımız ile birlikte, kimsenin mağlup edemediği İngilizleri mağlup edip, Tam Bağımsız Türk Devletini kurup, İngilizlerin Orta Doğu’daki güçlerini kaybetmelerini sağlamıştı. Ayrıca, İnönü’nün İkinci Dünya Savaşında tarafsız kalması bu bağımsız devletimizin devamını sağlamıştı. İşte bu Tam Bağımsız Türkiye’nin, gelecekte olası bir ekonomik yükselişle, Dünyayı Yönetebilecek bir güç haline gelmesi, İngiliz-Amerikan devleti için inanılmaz büyük bir tehditti.

2. Rusya(Sovyetler Birliği):

Birinci Dünya Savaşı(Çarlık Rusya-İngiltere İttifakı) ve İkinci Dünya Savaşında(Sovyetler Birliği-İngiltere-Amerika İttifakı) İngiliz-Amerikan devletiyle ittifak kurmuş bir devlettir. ¬Çarlık Rusya devletini(yada Rusya imparatorluğu) 1613-1917 yılları arasında yöneten güç Romanov hanedanlığıydı. Bu Romanov hanedanı, Birinci Dünya Savaşında İngiltere ile ittifak kurup savaştan galip ayrılmasına rağmen, Rusya’da ekonomik bir çöküş yaşanmıştı. Bu çöküş, Romanov hanedanlığının sonunu getirmişti, ve Rusya imparatorluğunda yaşayan milletlerin bu ekonomik krize tepkisine önderlik eden Vladimir Lenin, 1917’de Bolşevik(anlamı: çoğunluktan yana) devrimiyle Sovyetler Birliğini oluşturmuştu. Bu Sovyetler Birliğini oluşturan cumhuriyetlerin en büyük bölümünü Türk Cumhuriyetleri teşkil ediyordu(Yani bu Bolşevik devrimi Çarlık Rusyasında yaşıyan Türkler içinde yararlı olmuştu).

Ve bundan sonra Rusya devleti, artık Sosyalist-Komünist(Sosyalizm, eşitlik, sosyal adalet ve dayanışmaya dayalı bir toplum biçimidir ve Karl Marx tarafından dile getirilmiştir. Komünizm, Karl Marx’ın sosyalizm sistemini benimsemiş olan bir devlet yönetme sistemidir.) bir sistem ile yönetilicekti. İngilizlerin işbirliği yaptığı Rusya, Çarlık Rusyasıydı ve bu Bolşevik devrimi sonrasında sosyalist bir sistemle yönetilen Rusya devleti, İngiliz-Amerikan devleti için eskisi kadar kolay kontrol altında tutulacak tarzda değildi. Aslında Lenin ve Bolşevik devrimi, ebedi dost olan İngiliz-Rus ilişkilerinin kötüye doğru gitmesini sağlamıştı. Lenin’in ölümünden sonra Sovyetler Birliği’nin başına geçen kişi, Jozef Stalin’di.

Zamanında, Rothschild sülalesi(İngiliz ve Cermen Milletine hizmet eden zengin bir Hazar Türk soylu Musevi sülale), İngiltere devletini yöneten hanedanın evlilikler ile sahibi olmuştu. Güvenilir bir kaynağa göre, Jozef Stalin gayrimeşru bir Rothschild’di(yani İngiliz hanedanlığıyla akraba)(Ayrıca Hitlerde bir Rothschild’di). Stalin dönemiyle birlikte, İngiliz-Amerikan devleti, Rus devletiyle gizliden gizliye işbirliği yapıp İkinci Dünya Savaşını tasarlayıp buradan daha da güçlü bir şekilde ayrılmıştır ve tekrardan dünyayı yöneten güç haline gelmiştir. Ama, Rus devletinin artık hanedan sistemiyle yönetilmediği için, Sovyetler Birliği’nin Stalin’den sonraki yönetimi ABD(İngiliz-Amerikan devletinin yeni merkezi) için hala bir tehditti. Nitekim, Stalin öldükten sonra, De-Stalinizasyon(Stalinist eserlerin devlet yönetiminden yokedilmesi) süreci yürürlülüğe girmişti. İşte, bundan dolayıdır ki, Sovyetler Birliği ve ABD gelecekte Soğuk Savaş sürecinde sürekli karşı karşıya gelmişlerdir. 1991'de Gorbachev döneminde ekonomik krize giren Sovyetler Birliği çökmüştü ve bu çöküş sonrasında Rusya oluştu. Ve Soğuk Savaş sürecide Rusya’nın hakimiyet alanının küçülmesiyle birlikte sona ermişti. Rusya, hakimiyet alanı küçülse bile hala bir bağımsız devlettir.

3. Çin(Çin Halk Cumhuriyeti):

Japon milletinin İkinci Dünya Savaşındaki başkomutanı ve Japonya devletinin amiralı Isoroku Yamamoto’dur. Isoroku Yamamoto 1920’lerde Amerika’da görev yapmış bir deniz ataşesidir ve ayrıca Harvard üniversitesinde öğrenciydi. Isoroku Yamamoto İkinci Dünya Savaşında Pearl Harbor’a düzenlenen atağın sorumlusudur ve bunu bizzat Amerikan-İngiliz ajanlarının verdiği emirlerle yapmıştır. Amaç, ABD'nin İkinci Dünya Savaşına katılmasını sağlamak ve Japonya İngiliz-Amerikan devleti tarafından kullanılmaktadır. Pearl Harbor olayı, 2001'de ABD’nin Irak’ı işgal etmek için bahane ettiği World Trade Center olayıyla aynısıdır. Ve iki olayda, İngiliz-Amerikan devleti tarafından bilerek planlanmıştır.

İngiliz-Amerikan devleti tarafından kullanılan bu Japonya devleti, 1937-1945 yılları sırasında Çin ile savaşarak Çin devletinin çökmesini sağlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonunda Japonya'yı önceden planlandığı gibi, işgal eden İngiliz-Amerikan devleti, bu sayede Çin devletini de kontrol edecek güce sahip olmuştu. Ama, 1945’ten 8 yıl sonra(1949) Çinliler Mao Zedong önderliğinde bir Kurtuluş Savaşı verdiler. Mao Zedong, Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alarak bu başarıyı elde etmişti. Bu savaş, ABD ve Çin içindeki ABD uşaklarına karşı yapılmıştı(yani emperyalizme karşı, yani İngiliz-Amerikan devletine karşı), ve başarıyla sonuçlanıp tam bağımsız Çin Halk Cumhuriyeti devletinin kurulmasını sağlamıştı. Bu devletin yönetim sistemi Komünizm(Sosyalist Devlet Yönetim Sistemi) olarak seçilmişti. İşte bu zafer, Çin Halk Cumhuriyeti’nin İngiliz-Amerikan devleti için büyük bir tehlike olmasını sağlamıştır ve Soğuk Savaş sürecinde(1947-1991) Çin, ABD’nin karsısında yeralmıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Güney ve Kuzey Kore, Sovyetler Birliği ve ABD’nin kontrolu altına girmişti. 1950-1953 yılları arasında oluşan Kore Savaşında, Çin, Kuzey Kore'yi destekleyip, savaş sonrasında Kuzey Kore’nin Çin kontrolu altına girmesini sağlamıştı.

4. Küba Cumhuriyeti:

Günümüzde varolan Latin devletlerin arasında tek bağımsız olan devlet Küba Cumhuriyeti’dir. 1846-1848 yılları arasında Meksika ve ABD arasında oluşan savaşı kazanan ABD, artık İspanyol imparatorluğunu ve Amerika kıtasındaki koloni artıklarını kontrol etmeye başlamıştı. 1898 yılında İspanya ve ABD arasında oluşan savaştan ABD galip çıkmıştı, ama ABD Kübaya sadece kısıtlı haklarla hakim olacaktı. 1953-1959 yılları arasında, Fidel Castro ve Che Guevara’lar önderliğinde, Kübalı Latinler bir Kurtuluş Savaşı verip Küba devletini yöneten ABD ve ABD uşaklarını mağlup ederek, tam bağımsız Küba devletini kurmuştular. Bu mağlubiyet sonrasında ABD, Kübaya çeşitli işgal teşebbüslerinde(örneğin Bay of Pigs olayı) bulunmuştu ve hepsindede mağlup olup birşey elde edememişti. Tam bağımsız Küba devletinin yönetim şeklide Komünist-Sosyalizmdir.

Fidel Castro ve Che Guevara’larda, Atamız Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alarak bu başarıyı elde etmişlerdi. Soğuk Savaş süreci döneminde, 1955-1975 yılları arasında Vietnam savaşı oluşmuştu. Vietnam, sömürge bir devletti, ve bu savaşta ülke Kuzey ve Güney Vietnam’a bölünmüştü. Kuzey Vietnam’ı Çin, Sovyetler ve Küba desteklemişti ve Güney Vietnam’ı ise ABD önderliğindeki grup ülkeler(Avustralya, Filipinler, vs.) desteklemişti. Bu savaşın sonucunda ABD mağlup olduktan sonra Vietnamı terketmiştir. Vietnam artık Kömünist-Sosyalist cephesinin(Çin, Sovyetler ve Küba) hakimiyeti altına girmişti.

5. İngiltere ve ABD(Amerika Birleşik Devletleri) devleti:

Birinci ve İkinci Dünya Savaşının galibi ve dünyayı yöneten devlet.
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön İngiltere ve Amerika Birliği Faaliyetleri: 2. Dünya Savaşı ve Türk Soyumuzun Baş Düşmanı olan Cermen Menfaat Merkezi'nin Kuruluşu

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir