1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

PKK Sorununun Niteliği

MesajGönderilme zamanı: 05 Kas 2011, 02:28
gönderen TurkmenCopur
PKK SORUNUNUN NİTELİĞİ
PKK Sorununun Çözümü İçin Alınması Gereken Önlemler - Bölüm 1


"Basit, kolay ve kestirme çözümler mutlaka yanlıştır."
Kari Popper

Bir sorunu çözmek onun niteliğini ve üretilme biçimini doğru tespit etmeye bağlıdır. Bu sorunu "Kürt Sorunu" olarak tanımlamak, terörü asla tasvip etmeyen, Anayasada tanımlandığı biçimde Türk milletinin bölünmez bir parçası olmaktan gurur duyan ve ülkenin her yanına da-ğılmış Kürt kökenli vatandaşlarımızın hepsini aynı kategori içine sokar. Bu onlara yapılabilecek en büyük kötülüktür. Türkiye'de hiç kimse etnik kökeninden dolayı sorun değildir.

Ülkemizin Güneydoğu Anadolu merkezli olmak üzere yıllardır karşı karşıya olduğu sorunun üç boyutu vardır. Bu boyutlar;

Bu bölüm kitabın ilk beş baskısından bazı farklar içermektedir. Bu bölümün bu şekli almasında Prof. Dr. Nadim Macit, Prof. Dr. Özcan Yeniçeri, E.Vali İsmet Metin, E. Tümg. Alaettin Parmaksız ve Prof. Dr. Şeref Ünal'ın çok değerli katkıları olmuştur. Bu deneyimden de kaynaklanan değerli katkılar çerçevesinde ilk dört baskıda savunulan bazı kurumsal yapılanlar konusunda değişiklikler yapılmıştır. Yazar bu katkılardan dolayı şükran borçludur. Tabii ki son metnin sorumluluğu tamamen yazara aittir.

1) Doğu ve Güneydoğu'nun ekonomik ve sosyal kalkınma sorunu,
2) Etnik bölücülük olarak Kürtçülük sorunu,
3) Bölücü PKK terörü sorunu,

Üç sorunu ayrı ayrı incelediğimizde, varılacak neticeler, birbirleriyle ilintili olmakla birlikte her boyutun kendisine özgü niteliği aşağıdaki gibidir.

Doğu ve Güneydoğu'nun Ekonomik Kalkınma Sorunu

Yıllardır Devletimizin uygulamaya çalıştığı planlı-plansız çeşitli ekonomik, sosyal, kültürel politikalarla Doğu ve Güneydoğu'nun alt yapı ve üst yapı sorunları çözülmek istenmiştir. Ancak bölgenin sosyal ve coğrafi yapısından ve siyasetin gündelik pragmatik ilgilerinden dolayı beklenilen düzeyde gerçekleşememiştir. Ağalık, şeyhlik düzeninin siyaseti ve ekonomiyi tekelleştirmesi, merkezi siyasetin salt güç peşinde olmasından kaynaklanan tutumu, halkın ezilmesine, istismarına ve yoksulluğuna yol açmıştır. Söz konusu eksiklikler ancak devletin adil, etkin, yeterli kaynak tahsisi ve uygulamalarıyla, belli ve makul bir sure içinde giderilebilir, sorun çözülebilir. İstenilen kalkınma sağlanabilir.

Etnik Bölücülük Olarak Kürt Sorunu

Tarihi çok eski olmamakla birlikte bu sorun Osmanlı İmparatorluğu döneminde de çözülememiştir. Dünya ölçeğinde bütün etnik ırkçılık sorunlarında olduğu gibi bundan sonra da entelektüel zeminde çözülemeyecektir. Sorunun tabiatı gereği çözümü imkansızdır. Çünkü 19. ve 20. Yüzyılların dünya ölçeğindeki konjonktürel stratejik çıkar çekişmeleri bölücü etnik hareketlerini tahrik ve teşvik etmiştir. Günümüz güç politikalarım ve stratejik mücadelenin yöntemini belirleyen zihniyetin; kabileci ve cemaatçi niteliği, etnik ayrımcılığı meşrulaştırarak yeniden biçimlendirmiştir. Bu nedenle iç ve dış faktörler yüzünden bu sorun önümüzdeki süreçte de devam edecektir. Ancak dünya sistemi yeniden şekillenmekte, çok kutuplu sisteme doğru gitmekte ve sermaye el değiştirmeye başlamaktadır. Böyle bir zeminde Türkiye bu sorunu küçülterek, etkisiz hale getirebilir.

Bölücü PKK Terörü

Sorunun acı ve yıkıcı yüzünü, PKK terör eylemlerinin oluşturduğu şiddet boyutu teşkil etmektedir. PKK homojen yapılı bir Kürt örgütü değildir. Kürt kökenli yurttaşların kendi içinden örgütleyerek ortaya çıkardığı bir yapı da değildir. Özellikle Ermeni terör örgütü ASALA'nın eylemlerinin ortadan kaldırıldığı devrede dış etkenlerin ve desteklerin yarattığı, bugüne getirdiği, Türkiye'yi parçalamak için kullanılan bir araçtır. Bölücü PKK terörü hareketi, Türk halkının ortak irade ve uygulamalarıyla çözülmesi ve sona erdirilmesi mümkün bir örgüt ve sorundur.

Bu rapor, sorunun birinci ve üçüncü boyutlarının aşılmasını hedefleyen önlemlerin geliştirilmesi üzerine yoğunlaşmıştır.

Kaynakça
Kitap: PKK Terörü Neden Bitmedi, Nasıl Biter?
Yazar: Ümit Özdağ