Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

İstihbarati Önlemler ve Yeni Bir İstihbarat Örgütü

PKK Sorununun Çözümü İçin Alınması Gereken Önlemler - Bölüm 8

PKK'yı yaratan ve günümüze kadar finanse edip yöneten devlet Amerika’nın ta kendisidir.
Nasıl mı?
-1980 darbesi sonrasında Türkiye’de oluşan Amerikancı hükümetlerin yardımı ile.
-PKK ve Kürt mafyası ne tesadüftür ki Turgut Özal döneminde oluştular ve güçlendiler.
-Abdullah Öcalan bir MİT ajanıdır. Bunun kanıtını kahraman Uğur Mumcu bulmuştu. 1972'de, Abdullah Öcalan "Şafak Bildirisi" davasından dolayı tutuklandı, ve sonrasında Milli İstihbarat Teşkilatı "Bizim adamımızdır" yazısını yollayıp, Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını sağlamıştı.
PKK gibi aşağılık ve zavallı bir terör örgütü neden hâlâ etkisiz hale getirilmedi ve sürekli Şehit vermemize sebep oluyor?
-"Devlet" kelimesinin anlamı şudur: "Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal ve askeri bakımdan örgütlenmiş milletin oluşturduğu tüzel varlık". Türkiye Cumhuriyeti bir Türk Devleti'dir ve bu devletin bütün organlarını(TSK, MİT, vs) yöneten güç hükümettir. Yani hükümetin elinde bir uzaktan kumanda var ve bununla istediği zaman bütün devlet organlarına emir verip onları yönetebiliyor. Demekki eğer hükümetin başındaki lider kadro kişisel çıkarları(zenginlik) uğruna Amerika'ya namusunu ve şerefini satan insanlardan oluşuyorsa, TSK ve MİT gibi devlet organlarının başındakileri de maalesef dolaylı olarak Amerikancı oluyor. İşte bu yüzden Abdullah Öcalan bir MİT ajanıydı ve sonra ABD'nin çıkarları uğruna Amerikancı Özal Döneminde, PKK dizayn edildi ve bu lanetli terör örgütün başına imralı canisi getirildi.
-Ülkemizin yönetildiği bu lanetli sisteme rağmen, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinde daima bu düzeni bozup Türkiyenin Tam Bağımsızlığını koruyan Atatürkçüler olmuştur. Eşref Bitlis önderliğindeki Atatürkçü Kahraman Askerler, Özal döneminde sürekli Amerika ve Amerikancı hükümet ile mücadele etmişlerdir. Eşref Bitlis vefat etmeden önce(17-02-1993 öncesi) Kuzey Irak ve PKK’ya yapılan operasyonlar sonucunda Amerikan Ordusunun bir parçası olan PKK terör örgütü resmen yok edilmişti. İşte bu onurlu davranışlar sonrasında, 1960 Devriminden sonra ilk defa Eşref Bitlis döneminde yine TSK içinde bir Atatürkçü(Anti-emperyalist) Devrim oluşmuştur. İşte bu Devrimi yaratan Kahramanların Ruhu günümüze kadar TSK'da devam etmiştir ve bu yüzdendir ki, bu ruha sahip olan Askerlerin büyük bölümü günümüzde Amerikancı AKP tarafından ya Silivri Cezaevine yerleştirilmiş yada emekli edilmişlerdir, ki PKK yok edilemesin ve Amerika’nın çıkarlarına zarar gelmesin diye.
-PKK terörü Amerikancı Çiller ve Tayyip Erdoğan hükümetleri tarafından kasıtlı olarak yok edilmedi ve daha da güçlendirildi.
SONUÇ, PKK TERÖRÜ NEDEN BİTMEDİ:
-DSP Hükümeti Döneminde TSK tarafından yine etkisiz ve yokedilme noktasına getirilmiş olan PKK, AKP ve Hilmi Özkök'ün Büyük Yardımları ile ABD'nin Irak'ı Tekrardan İşgal Edip, PKK'nın tekrardan güçlenmesi sağlanmıştır.
-AKP terörü bitirmek için asla herhangi bir adım atmıyor.
-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, ABD ile yaptığı 9 maddelik gizli anlaşmada TSK’yı zayıflatan ve PKK'yı yasallaştıran ve güçlendiren maddeler var. Ve bu maddelerin hepsi de gerçekleştirildi.
- Erdoğan'ın Özel Temsilcisi olan MİT Müsteşarı Hakan Fidan AKP'nin PKK ile işbirliği yaptığını resmen doğradı. Buda Vatan Hainliğinin belgesidir.
-Şehitlerimizin sorumlusu: "AKP’nin Kürt Açılımı Politikası ve ABD-AKP-PKK-BDP(DTP) İşbirliği"
ÇÖZÜM, PKK TERÖRÜ NASIL BİTER:
-NATO'dan çıkılacak, Amerikaya rest çekilecek, Avrasya ülkeleri(İran, Suriye, Çin) ile milli çıkarlarımız doğrultusunda ekonomik anlaşmalar yapılacak(hedef Türk Birliği).
-Kuzey Irak, aynen Kıbrısta yapıldığı gibi, yasal haklarımıza dayanarak, oradaki Türkmen Soydaşlarımızın yardımı ile ele geçirilmeli, ve bölgedeki bütün PKK’lılar 1-2 günde etkisiz hale getirilecek.
-Doğu Anadolu'da İş Garantisi ve Tarih Dersleri
Ayrıntılı Bilgiler için giriniz

İstihbarati Önlemler ve Yeni Bir İstihbarat Örgütü

Mesajgönderen TurkmenCopur » 05 Kas 2011, 16:40

İSTİHBARATI ÖNLEMLER VE YENİ BİR İSTİHBARAT ÖRGÜTÜ
PKK Sorununun Çözümü İçin Alınması Gereken Önlemler - Bölüm 8


Türk siyasetinin terörle mücadelede istihbaratın önemini yeterince kavradığını, istihbaratçının önemini anladığını söylemek mümkün değildir. İstihbarat, bir stratejik öngörü bilimidir.388 Türk istihbarat raporları incelendiğinde istihbarat servislerinin daha 1980'li yılların başında siyasal karar abaların önüne terör örgütünün alabileceği mesafeyle ilgili doğru tespitleri içeren raporlar koydukları görülmektedir. Türkiye'nin PKK konusunda stratejik istihbarat üretme konusunda sıkıntısı olmamıştır.

İstihbaratı dedikodu olarak yorumlayan Türk siyasi kültürü istihbaratsız devlet yönetmenin bir körün maraton koşmasına benzeyeceğini bilmeden, istihbarata gereken önemi vermeyen bir tarz geliştirmiştir. Böyle bir anlayışın derhal terk edilmesi gerekmektedir. Yeni mücadele döneminde istihbarata, şimdiye değin sahip olmadığı ölçüde insan, para ve yüksek teknoloji kaynağı aktarılmalıdır.

Kürtçülüğün temel dinamiğini PKK oluşturmaktadır. PKK'yı ortadan kaldırmayan bir politika hiçbir şeyi çözemez. Bundan dolayı, Kürtçülüğü dar bir siyasi alana sıkıştırarak, Türkiye için mümkün olan en zararsız hale getirmek, diğer bir ifade ile yaşanabilir/katlanılabilir/ kontrol edilebilir hale getirmek PKK'nın yok edilmesine bağlıdır.

PKK'nın askeri olarak yok edilmesini sağlayacak yollar sırasıyla istihbaratı, askeri, polisiye ve hukuki önlemler çerçevesinde aranmalı, bulunmalı ve gerçekleştirilmelidir. Bu alanlarda başarıya ulaşamayan bir Türkiye'nin diğer alanlarda sağlayacağı başarının sonuç alması mümkün değildir. Bu sürecin basan ile tamamlanması için istihbaratın, polisin, askerin ve hukuki yapının yeniden şekillendirilmesi gerekmektedir.

İstihbaratın yeniden yapılandırılması gereğinin en temel göstergesi, mevcut yapılanmada PKK'nın taktik karşı-istihbarat alanında devletten daha etkin olduğu gerçeğidir. Bu gerçek, devleti istihbarat ve karşı-istihbarat alanında yeni önlemler almaya itmelidir. Bu gerçek ışığında terörle mücadele süreci içindeki farklı istihbarat yapılanmaları arasında uyum sağlanmalıdır.189 Bölgede istihbarat örgütleri arasındaki rekabet ve gerilim devlet istihbaratını verimsiz kılmaktadır. Bunun için bütün istihbarat birimlerinin temsilcilerinin eşgüdümünün sağlandığı etkili yeni istihbarat yapılanması gerçekleştirilmelidir.

Belirtilen amaçla mevcut istihbarat birimlerinin imkân ve yeteneklerinin yeni bir şekillendirme ile "PKK ve Kürtçülük" merkezli olarak yapılandırılması gerçekleşebilir. "MİT-Emniyet-Jandarma-Genelkurmay Başkanlığı" istihbaratlarının kadro ve mali alt yapısını birlikte oluşturacakları, yeni bir istihbarat örgütlenmesi, kurumlar arasındaki rekabetin azalmasını ve istihbaratın verimli olmasını sağlayacaktır.

Söz konusu amaçla, dört kurumun temsilcilerinin uzlaşma ile hükümete önereceği konunun uzmanı dört aday arasından bir aday Cumhurbaşkanının onayı ile Müsteşarlık olarak örgütlenecek bu yeni kurumun başkanlığına atanmalıdır. Dört müsteşar yardımcılığı anılan kurumları temsil kabiliyetine sahip birer kişi getirilmelidir. Bu, anılan kurumların bilgi depolarının yeni kuruma daha rahat akmasını sağlayabilecektir.

Karargâh, yurt dışı istihbarat, yurt içi istihbarat, destek ve lojistik birimlerinden oluşacak kurum, PKK'ya karşı operasyon, değerlendirme, psikolojik harekât ve teknik istihbaratı yapabilmelidir. PKK'ya karşı psikolojik harekât, sadece bu kurumun yetkisinde olmalıdır. Değişik istihbarat birimlerinden PKK ve terör ile ilgili gelen istihbarat bu kurumda toplanmalı ve dağıtılmalıdır. Kurum İçişleri Bakanlığı'na bağlı olmalıdır. Yeni kurulan İçişleri Bakanlığı'na bağlı "Terörle Mücadele Müsteşarlığı" bünyesinde böyle bir istiharati yapı da oluşturabilir. Ancak, kurulacak Terörle Mücadele Müsteşarlığı bünyesinde oluşturulacak böyle bir birim en az bağımsız Genel Müdürlük seviyesinde olmalıdır ki, gereken kaynağı elde edebilsin.

1 PKK'ya Karşı Ekonomik İstihbarat


PKK'ya yönelik istihbaratın askeri taktik istihbarat dışındaki boyutunun özellikle ekonomik istihbarat ve PKK'nın cephe örgütü zeminine kaydırılması gerekmektedir. PKK, terör örgütü çok uluslu bir şirket ile suç örgütünün karışımı bir yapı kazanmıştır. Örgütün bir para ve kariyer kaynağı olması dahi örgütün varlığı ve kendisini yeniden üretmesi için bir nedendir. PKK'yı bir suç şebekesi olarak tasfiye etmek için para kaynaklarını yok etmek gerekmektedir. Bu ise ancak uzmanlaşmış bir ekonomik istihbarat mekanizması ile mümkündür.

2 PKK'nın Cephe Örgütünün Çökertilmesi

Öte yandan PKK'nın dağ kadrolarını ayakta tutan şehirdeki cephe örgütüdür. Cephe örgütünün çökmesi, dağ kadrolarına ağır bir darbe indirecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Dairelerinin bu konudaki başarılı çalışmalarını güçlendirme amacıyla iki dairenin kaynak ve personel sayısının güçlendirilmesinde büyük fayda olacaktır.

3 Terörist Lider Kadronun İmhası

Türkiye, bir yandan terör örgütü ile mücadelede alt kadroları örgütten soyutlayacak, eylemsizliğe, çaresizliğe ve örgütten kopmaya itecek bir politika izlerken, öte yandan da örgütün üst düzey kadrolarının etkisizleştirilmesini sağlayacak bir strateji uygulamalıdır. İstihbaratın önemli görevlerinden birisi de terör örgütünün lider kadrolarının fiziksel imhasını sağlamak olmalıdır. Bu ne yazık ki, 1984'den bu yana üzerinde çok az durulan bir konu olmuştur. Oysa terörle mücadelede İran, lider kadronun fiziksel imhasının sonuç alıcı olduğunu ispat eden uygu-lamalar gerçekleştirmiştir.

Kaynakça
Kitap: PKK Terörü Neden Bitmedi, Nasıl Biter?
Yazar: Ümit Özdağ
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön PKK: PKK Amerikan Ordusunun Bir Parçasıdır, PKK Bir Kürt Hareketi Değildir, Türk ve Kürt Kardeştir ve Asıl Düşmanımız ABD ve Onun Emirkulu Olan AKP'dir!

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 1 misafir

cron