Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

Dr. Can Paker'in Geçmişi ve ABD-Severliği Hakkında

Burada, Orta Doğu'da, Kafkaslarda, Balkanlarda, vs. yapılan "Turuncu Devrimi" isimli ihanet ayaklanmalarını oluşturan, örgütleyen ve finanse eden George Soros ve ona biat eden zavallı insanların hain faaliyetleri hakkında bilgiler bulunmaktadır. George Soros denilen lanet entrikacı, ayrıca Türkiye'de bölücü A.B.D. projelerinin büyük bölümünü yöneten kurum olan TESEV'in genel başkanıdır. TurkToresi.com olarak, George Soros dahil bütün CIA ajanlarını lanetliyoruz, ve onların öncülüğünü yapan kurumlardan uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Dr. Can Paker'in Geçmişi ve ABD-Severliği Hakkında

Mesajgönderen TurkmenCopur » 14 Tem 2012, 04:12

DR. CAN PAKER

Paker, 1942 İstanbul doğumlu. Robert Koleji’ni bitirdikten sonra Berlin Teknik Üniversitesi’nde makine mühendisliği eğitimi gördü, aynı alanda lisansüstü ve doktora dereceleri aldı. Columbia Üniversitesi’nde işletme dalında yüksek lisans yaptı. 1969’da girdiği Türk Henkel’de 1984-2004 yılları arasında genel müdür olarak görev yaptı. Bu sürenin son on yılında Henkel’in uluslararası şubelerinin sözcülüğünü yürüttü. Paker 1969’da Türk Henkel’in patronu Albert Bilen’in sekreteri olarak işe başladı. O derece hızlı çalıştı ki 1980’li yıllarda Türkiye’de kimya sanayisinin öncüsü Albert Bilen’in Türk Henkel’ini ele geçirdi.

Paker, TÜSİAD, İstanbul Sanat ve Kültür Vakfı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Robert Koleji Mütevelli Heyeti, ENKA Okulları Danışma Kurulu üyeliği gibi görevler üstlendi. 1997 yılından beri, sosyal ve ekonomik araştırmalar yapan Türkiye Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TESEV) Başkanlığı’nı yürütüyor. Ayrıca George Soros tarafından kurulan Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu’na da başkanlık ediyor.

Paker, Türk Henkel’deki aktif görevinden ayrıldıktan sonra yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti vermeye, özellikle yabancı sermayenin enerji ve perakende alanlarında Türkiye’ye yatırım konusundaki taleplerini karşılamaya başladı.

Paker, 1970’li yıllarda Kemal Derviş ile birlikte Bülent Ecevit’e danışmanlık yaptı. Ankara Üniversitesi SBF içinde Turan Güneş ve Deniz Baykal’ın oluşturduğu grupta, Prof. Dr. Ahmet N. Yücekök ve Bülent Tanla ile birlikte çalıştı. Paker’in kız kardeşi Canan Barlas, Mehmet Barlas ile evlidir ve her ikisi de gazetecilik yapmaktadırlar.

TESEV’in Raporu

“Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt; Harp Akademileri’nin 2006-2007 Eğitim Öğretim Dönemi’ne başlaması nedeniyle düzenlenen törende bir konuşma yaptı. PKK’nın sözde ateşkesi, AB üyeliği, Şemdinli olayları ve TESEV Raporu konularında özetle şunları söyledi:

‘TSK’yı karalamak için içeriği pek çok maddi hatayla dolu yeni bir belge, almanak yayınlandı. Soros tarafından desteklenen Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı’nın (TESEV) yayınladığı ‘Almanak’ta en önemli dokümanı oluşturan 22 bölümden dokuzu polis akademisi tarafından yazılmıştır. Söz konusu raporun önsözünde yer alan ‘itaat kültürünün yerine itiraz kültürünü yerleştirmeyi amaçladığı’ yolundaki ifadeler raporun gerçek niyetini açıkça ortaya koymuştur. Mayıs 2006’da hazırlanan raporun aylar sonra tam da kasımda, AB’nin yayınlayacağı ilerleme raporu öncesine denk getirilerek Silahlı Kuvvetler’in cevap vermeye zorlanması ve hazırlanan rapor da bu cevabın kullanılmasıdır.’

TESEV ve Cenevre Silahlı Kuvvetleri Demokratik Kontrolü Merkezi’nin birlikte yayınladığı ‘Almanak Türkiye 2005Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim’ raporunda, Süper NATO’nun Türk Silahlı Kuvvetleri’ni yıpratma programı tüm ayrıntılarıyla işlendi.

Büyükanıt’ın, TSK’yı yıpratma kampanyasının bir ayağı olarak nitelendirdiği TESEV raporu, vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Can Paker, DCAF Direktör Vekili Dr. Philipp Fluri ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Kretschmer’in de katıldığı bir toplantı ile 22 Eylül tarihinde Ankara’da açıklanmıştı.

Raporda, TSK’nin zayıflatılması planında başarılamayanlar, nedenleri tüm ayrıntılarıyla işlenerek, bundan sonrası için geliştirilecek planlara da malzeme sunuldu.

‘Orgeneral Büyükanıt’ın Genelkurmay Başkanlığına atanması engellenmeli; Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK ile mücadeleden çekilmeli; yerine Polis Özel Timi ve Köy Koruculuğu sistemi konmalı; Türk Silahlı Kuvvetleri küçültülmeli; TSK’nin, Yunanistan’ın Ege’de karasularını 12 mile çıkarmasını ‘Savaş Nedeni’ sayması nedeniyle, Ege Ordusu’nun lağvedilmesi projesi rafa kaldırılmak zorunda kalmıştır’ gibi ifadeler yer almıştı.

TESEV Almanağı’nın hazırlayıcıları, Almanağın Giriş bölümünde şöyle sıralanıyor:

Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ümit Cizre: İtaat Kültürü Yerinde Bilimsel İtiraf ve İtiraz; TBMM Araştırma Merkezi’nden Dr. Ahmet Yıldız: TBMM', Polis Akademisi’nden Doç. Dr. Zühtü Arslan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gence Özcan: MGK; Emekli Askeri Savcı ve Hakim Dr. Ümit Kardaş: Askeri Yargı; Gazeteci Lale Sarıibrahimoğlu: Türk Silahlı Kuvvetleri-Jandarma-Sahil Güvenlik', Polis Akademisi’nden Doç. Dr. İbrahim Cerrah: Polis; Polis Akademisinden Yrd. Doç. Dr. Ertan Beşe: Özel Harekât-Geçici Köy Korucuları-JİTEM; Polis Akademisi’nden Doç. Dr. M. Bedri Eryılmaz: Özel Güvenlik ve Polis İstihbarat; Polis Akademisi’nden Doç. Dr. Önder Aytaç: Medya; Gazeteci Ferhat Ünlü’nün ise MİT ve Sivil Toplum konularında makalelerine yer verildi.”

Türkiye’de Birey Haklarını Devlet Gasp Etmiştir

“TÜSİAD Siyasi Kriterler Çalışma Grubu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Paker, ağustos ayı sonlarında CNBC-e kanalındaki bir programda, ‘Türkiye’de her şey devletin mülkiyetinde, o nedenle koyu sosyalist bir devlet, hatta bunun da ötesinde komünist bir devlet’ demiştir.

Paker, ‘Türkiye’de birey haklarını devletin gasp ettiğini, düşünce ve ifade hürriyeti’nin olmadığım’ vurgulamıştır.”

Türkiye’nin Kalitesi AB Üyeliği Belgesidir

“Paker gazetelere yaptığı açıklamalarda, ‘Türkiye yeterince sermayeye sahip değil. (...) Zenginleşmek, kalkınmak için tek yol yabancı sermaye. Yabancı sermayenin Türkiye’ye gelebilmesi için bir kalite belgesi lazım. İşte o kalite belgesi Türkiye’ye verilecek AB üyeliğidir’ demişti.

Paker bu söylemiyle, bir kalite belgesi karşılığında Türkiye’yi yabancı sermayeye teslimiyette sakınca görmeyen bir kimlikle karşımıza çıkmaktadır.

Paker’in imzacıları arasında olduğu TÜSİAD ilanının arkasında ABD büyük sermayesi var.

TÜSİAD, 29 Mayıs 2002 tarihinde, ‘Türkiye: Nasıl Bir Gelecek?’ ismiyle gazetelere tam sayfa ilan vermiş, Türkiye’nin geleceğinin Avmpa Birliği’nde olduğunu ileri sürmüş ve Kopenhag Kriterlerine uygun düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi uyarısında bulunmuştu.

İlan, TÜSİAD Başkanlar Kumlu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı ve Yönetim Kumlu’na mensup 34 üye tarafından imzalanmıştı. 34 imzacıdan altısı, dünyayı yöneten uluslararası Amerikan tröstlerinin sahipleriyle tepe yöneticilerinden oluşan Dış İlişkiler Komisyonu (CFR), Üçlü Komisyon (TC) ve Bilderberg Gmp (BG) üyesidir. Bu kuruluşlar, Amerika’nın ekonomik, politik ve askeri hegemonyasının beyin takımıdır. Türkiye’deki üyeleri de ülkemizi bu emperyalist merkezlere tabi kılmakla görevlendirilmişlerdir.”

Soros’la Kol Kola

“Ben TESEV Başkanıyım. Onlar TESEV’i takip etmişler, kendileri geldiler, ‘biz size destek vermek istiyoruz’ dediler. Biz de ‘peki’ dedik. Yalnız ben George Soros’u burada ağırlamıştım. Artık bir dostluğumuz var Soros’la. Ben kendisini TESEV’i destekledikten sonra davet ettim. Biz TESEV olarak
kendi olanaklarımızla 600 bin dolar bulursak 500 bin dolar da Soros veriyor.”

ABD Dünyaya İradesini Dayatma Hakkına Sahiptir

“Soros bir konferansında: ‘Uluslararası ilişkiler güç ilişkileridir, hukuk değil. ABD en güçlü devlet olduğuna göre, dünyaya iradesini dayatmak hakkına sahiptir. Bush doktrini iki temele dayanıyor. Birincisi, ABD’nin askeri üstünlüğünü ne pahasına olursa olsun korumak. İkincisi de potansiyel tehlike mevcut olunca önleyici müdahale hakkını gerekirse kullanmak.’”

Türkiye’nin En İyi İhracat Ürünü Ordusudur

“Soros, Türk ordusunun NATO’daki rolüne ve Türkiye’nin bölgedeki stratejik önemine gönderme yaparak, ‘Türkiye, IMF’nin stratejik müttefikidir. Türk ordusu, Türkiye’nin en iyi ihracat kaynağıdır’ demiştir.”

“Dünyada şu anda askeri bir ittifak olan NATO’nun siyasi ve ekonomik ittifakını tamamlaması zorunludur. Böylece ülkeler demokrasiye daha fazla yönelirler. Büyün söylediklerim size soyut gelebilir ama o yöne gitmemiz gerekiyor.”

Soros Açıkça Türkiye’de

“Türkiye’de Soros’un Açık Toplum Enstitüsü ile birlikte sosyal projeler yürüten TESEV Başkanı Paker, Soros’u ziyareti etmiştir. Bu ziyaret esnasında, Soros’un Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi ülkelerde meydana gelen darbeleri desteklediği ve finansman sağladığı iddialarını şöyle yanıtlamıştır:

‘Açık Toplum Enstitüsü, yılda 50 ülkede 450-500 milyon dolar harcıyor, bunun yarısı ABD’ye gidiyor. Geriye kalan 250-300 milyon dolardan ülke başına 5-6 milyon dolar düşüyor. Bu parayla rejim değişikliği yapabiliyorsanız, Türkiye’de pek çok holding dünyanın her yerinde rejim değişikliği yapabilir.’”

TESEV’i Fonlayan Kuruluşlar

“2007 yılı itibarıyla son üç yılda TESEV sekiz uluslararası kuruluş tarafından fonlanmıştır.

Dünya Bankası: 159.955 dolar, 136.917 dolar ve 36.648 dolar.

National Endowment of Democracy: 26.650 dolar.

Soros’un Açık Toplum Enstitüsü: 18.598 Avro.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP): 20.032 dolar.

Çenter for International Private Enterprise (CİPE): 20.000 dolar.

Freedom House: 513.85 dolar.

DCAF: 16.040 Avro.

The European Institute: 2.934 dolar.”

TESEV’in Fonlayıcısı Soros’un Renkli Darbeleri

“2001 başkanlık seçimlerini takip eden iki yıl içinde ABD, Beyaz Rusya’daki ‘demokrasiyi teşvik’ girişimleri için 50 milyon dolar civarında para harcadı. Bu, Washington’un dünyanın diğer ülkelerinde, mesela Ortadoğu’da saçtığı paranın yanında çok az bir miktardı ama aylık ortalama maaşın sadece 77 dolar olduğu bir ülkede, bu rakam muhalefetin statükoya meydan okuması için büyük güç sağladı.

Bu 50 milyon sadece başlangıçtı. Amerika tarafından finanse edilen yaklaşık 300 sivil toplum örgütü arasından bazılarının muhalefetle o kadar açık bağlantıları vardı ki çoğu gözlemci onları bir ve tek kabul ediyordu. Amerikan Dışişleri Bakanlığı’nın 2001 yılında Beyaz Rusya’da gördüğü en açık işaret, ABD finansmanlı, şiddet kullanmayan ama Lukashenko’nun devrilmesine adanmış, Otpor’u model almış, radikal bir gençlik grubu olan Zubr’un Belgrad’da yaşananların bir tekrarına hazır olmasıydı. Otpor da Zubr da ilk günlerinden beri birer Amerikan icadıydılar.”

Otpor’a Aktarılan Paralar

“Soros Vakfı ve ABD hükümeti tarafından finanse edilen Freedom House, Sırbistan’daki muhalefet hareketi Otpor için Belgrad dışında birçok bölgesel ofisler kurulması amacıyla ödeme yaptı. 2000’deki organizasyon yıllık raporuna göre NED, ‘vatandaşları siyasi süreçte aktif rol almaları için eğitmek ve yüreklendirmek’ karşılığında 137.390 doları, doğrudan Otpor’un hesabına geçirdi. Ayrıca B92’nin, iki yıl önce Slovakya’nın MTV’den esinlenerek hazırladığı başarılı kampanyadan örnek alarak düzenlediği ‘Rock the Vote’ konser serisi için de 150 bin dolar ödedi. Kampanya süresince Sırbistan’ın en ünlü şarkıcıları ülkeyi bir uçtan diğerine gezerek genç Sırpları oy vermeye çağırdılar. Tabii ki bu oylar Milosevic için istenmiyordu.

Otpor liderlerinden Sinisa Sikman, Otpor’un katılımcı seçmen sayısını arttırmaya yönelik 2,5 milyon dolar maliyetindeki ‘Gotov je’ kampanyası ve onun paralelinde ve daha pozitif ‘Vremya’ (Tam zamanıdır) kampanyasını, NDI, IRI ve NED bağışlarıyla fonlandığım söylüyor.”
NDI (National Democıatic Instıtute), IRI (International Republican Institute) ve NED (National Endowment of Democracy) birbirlerini fonluyor. ABD hükümetinden CIA ve Soros’tan fonlamyor.

“17 Temmuz 1991’de Soros Vakfı, Belgrad’daki ilk ofisini açtı. Vakfın ilk icraatı, Doğu Avrupa’nın diğer her yerinde olduğu gibi, ‘demokrasi yanlısı’ kuruluşları ve sivil toplum örgütlerini arayıp bulmak, onlara para yardımı yapmak ve gelişmelerini desteklemekti.

B92, bu tanıma tam anlamıyla uyuyordu. Soros Vakfi’nın program yöneticilerinden Jadranka Jelincic, sivil toplum örgütlerine ve bağımsız medya şirketlerine 108 milyon dolar bağış yaptığını söylüyor.”

“Soros’un başlangıç için verdiği 350 bin dolarla ayağa kalkan Kmara hareketi (Gürcistan’daki darbeci organizasyon) de eklenince ‘devrim üreticileri’ Belgrad’daki filmi ikinci kez göstermek için çalışmalarını hızlandırdılar.

Soros’un cömertliğinden en çok faydalananların başında gelen Gürcistan Genç Avukatlar Birliği’nin Başkanı Tinatin Khidasheli, ‘George Soros, bizim çalışmalarımızı biliyor. Finansmanının neredeyse yüzde 100’ü New York Ofisi tarafından sağlanıyor’ diyordu.”

“Soros Vakfı’nın kayıtlarında Gürcistan’daki darbeci hareket Kmara’ya yapılan herhangi bir bağış bulunmamakta ancak onun yerine, gerçekte onun ayrılamaz bir parçası olan Özgürlük Vakfi’na maddi destek verilmektedir.

O zamanlar Açık Toplum-Gürcistan’ın başında bulunan Kaklia Lomaia, BBC’den Natalia Antelava’yla, devrimden kısa bir süre sonra yaptığı bir röportajda 350 bin dolar gibi bir rakam telaffuz etmişti.”

“(Ukrayna’daki Kasım 2004 seçimlerinin yapıldığı) O gece, Soros’un Uluslararası Rönesans Fonu’ndan, çoğu Yeni Seçenek 2004 adındaki bir alt STÖ’ye gitmek üzere 380 bin dolar alan Ukraynalı Seçmenler Komitesi (CUV), Yuschenko’nun seçimi ilk turda rahatlıkla kazandığını gösteren bir paralel oy çizelgesi yapmıştı.”

“1997’nin sonbaharında Soros, başka bir kilit projeye, Citizens for Free Elections and Democracy’nin (Özgür Seçimler ve Demokrasi İçin Yurttaş Girişimi) baş harflerinden oluşan CeSID adındaki bir gruba arka çıktı. Her ne kadar kendilerine ‘bağımsız seçim gözlemcileri’ diyorlarsa da üniversite öğrencileri ve profesörlerinden oluşan ve rejimle boğuşan bu grubun tek ve çok partizan bir amacı vardı: Eğer seçim sonuçlarını bir kez daha maniple etmeye kalkışırsa Milosevic’i iş üstünde yakalamak. Jelincic, Açık Toplum Enstitüsü’nün, CeSID’e ilk günlerinde ‘çok büyük’ yardımlar yaptığını gururla açıklıyor. Ancak Soros’un onlara ne kadar para verdiğini söylemeye yine de çekiniyor.”

“Jelincic’in hatırladığına göre, ‘Bir ofis, iletişim kurabilmeleri için bir-iki bilgisayar ve afişlerini bastırmak için para istediler. Yapılan bağış çok çok alçakgönüllü bir miktardı, büyük bir şey değildi...

Açık Toplum’un (Sırbistan’daki muhalif hareket) Otpor için yaptığı en önemli -ve en tartışmalı- yardım, hiç kuşkusuz kutular dolusu sprey boya satın almasıydı. Otpor’un, Milosevic’e saldırırken kullanmayı seçtiği silah, ilk günlerinden beri grafiti olmuştu. Çok geçmeden Belgrad’ın ve diğer Sırp şehirlerinin duvarları grubun her yerde görülen yumruk sembolüyle ve rejim karşıtı sloganlarıyla kaplanmıştı.”

“NED’in tasarlanmasında katkısı olan ABD’li Senatör Ailen Weinstein 1991 ’de, Demokrasi Projesi’nden bağış alan kuruluşlar Demir Perde’yi yırtmaya çalışırlarken şunları söylemişti: ‘Bizim bugün NED olarak yaptığımız, 25 yıl önce CIA tarafından gizlice yapılıyordu.’”

TESEV’in İlişkide Bulunduğu Uluslararası Örgütler

• “National Endowment of Democracy (Ulusal Demokrasi Vakfı)
• Açık Toplum Enstitüsü
• Chatham House, Royal Institute of International Affairs (İngiltere)
• Alman Marshall Fonu
• American Policy Çenter
• Carnegie Endowment
• Freedom House
• CİPE (Çenter for International Private Enterprise)
• IRI (International Republican Institute)
• CSIS (Çenter of Stratejik and International Studies)
• UNDP (United National Devolepment Program)
• The European Institute
• PRIO (Norveç Uluslararası Barış Enstitüsü)

ASİL ÜYELER
Dr. Can PakerBaşkan
Ishak AlatonBaşkan Yardımcısı
Mete SayıcıBaşkan Yardımcısı
Dr. Yılmaz ArgüdenARGE Danışmanlık Şirketi Yön. Kur. Başkanı
Prof. Dr. Ayfer HortaçsuBoğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı
Osman KavalaKavala Şirketler Grııbu Yönetim Kurulu Başkanı
Ethem SancakSenior Investigator Capital, Board of Turkey, Star gazetesi ve Kanal 24’ün sahibi
Prof. Dr. Tosun TerzioğluSabancı Üniversitesi Rektörü
YEDEK ÜYELER
İlker KeremoğluSTFA CEO'su
Canan KadıoğluKadıoğlu Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı
Omer KaymakçalanWord Associatioıı of Industrial and Technological Research Organisation üyesi
Etyen MahçupyanDemokratikleşme Programı Direktörü
Mensur AkgünDış Politika Programı Direktörü
Ayşe YırcalıYönetim Koordinatörü
Sabiha ŞenyücelDış Politika Programı Program Yöneticisi
Volkan AytarDış Politika Programı Program Yöneticisi
Başak ErYönetişim Programında görevli
Ayşegül TansenDevlet Sırrı ve Bilgi Edinme Hakkı Projeleri konusunda uzman
Dilek KurbanDemokratikleşme Programı Yöneticisi
Senem GünerDış Politika Programı çalışanı
Gülsen AnışMali işler Müdürü
Ayşe ErturunProjeler Maliyet Kontrolü ve Bilgi işlem Sorumlusu
Nurgün ÇelebiDirektör Asistanı
Derya DemirlerDemokratikleşme Programında Asistan
Uzeyir KoçyiğitOfis Görevlisi


Paker; TESEV’de liberal ve sosyalist olmak üzere iki grup üye bulunduğunu, kendisinin liberal kanada mensup olduğunu, bu yapının ‘Eşitlikçiler’, ‘Kardeşlikçiler’ ve ‘Özgürlükçüler’ olarak ifade edilebileceğini; üç grubun kardeşlikte birleştiğini; dolayısıyla Eşitlikçiler ve Özgürlükçüler olarak iki grup kaldığını kendisinin Özgürlükçü kanatta olduğunu açıklamıştır.

TESEV, dış politika, siyaset ve ekonomi alanında çalışmalar yürütmektedir. Çalışmalarının kamuoyuna, aydınlara ve siyasi erke mal edilmesine çalışmaktadır. Çalışmalarını sıkı bir şekilde takip etmektedir. En önemli özelliği de budur.

‘TESEV çalışmalarını üç günlük bir planla gündeme taşımaktadır.

Birinci Gün: Çalışmalarla ilgili bir basın toplantısı yapılır. Basın toplantısından bir gün önce, sanayici ve işadamlarına akşam yemeğinde konu anlatılır. Toplantıya basın alınmaz. Özeldir.

İkinci Gün: Medya ile toplanılır. Çalışmalar konusunda medyaya bilgi ve çalışma dokümanları verilir.

Üçüncü Gün: Siyasi Erke çalışmalar anlatılır ve dokümanlar verilir.”’

Türkiye Kuşatıldı!

“Toplumsal Saydamlık Hareketi Derneği (TSHD) Başkanı Erciş Kurtuluş, ‘TESEV kesinlikle bir sivil toplum kuruluşu değildir. Dışarıdan finanse edilen, emir alan, kendine özgü bir kuruluştur. Soros’un İstanbul şubesidir. (...) Tepede tüm dünyada etkili olan bir network var. Bu ağ Soros, Dünya Bankası, AB ve CIA’nın güdümündeki National Endowment for Democracy’den oluşuyor. Bunlar her ülkede güdümlü sivil toplum kuruluşlarıyla çalışır. TESEV, bu network’tan emir alıyor’ demektedir.”

TESEV Kime Hizmet Ediyor?

“TESEV kurucu üyesi Saim Şanlı, istifa mektubunda, ‘Son dönemlerde TESEV’in giderek artan bir biçimde, ulusal birlik ve bütünlüğümüzü ayrıştırıcı tutum sergilediğini başta Cumhuriyetimiz, birçok ortak değerimizi aşındırıcı mahiyetteki rapor ve çalışmaların adeta odağı haline geldiğini, ülkemizin ihtiyaç ve çıkarlarıyla ters düştüğünü ve amacından uzaklaştığını üzülerek müşahede ettim. Bu nedenlerle TESEV’den istifa ederek ayrılmaya karar vermiş bulunuyorum’ dedi.”

Tehlikeli Sınıf

“Orta sınıf çok tehlikelidir. Eğer geleceğini iyi görüyorsa, umutluysa fevkalade demokrattır, özgürlükçüdür. Ama karamsarsa Almanya misali faşist olur. Bizim yaptığımız araştırmaya göre Türkiye’nin yüzde 85’i kendini orta sınıf ya da hemen altında görüyor. Biz bunu orta sınıf değerleriyle denetliyoruz.

(...) En çarpıcı sorulardan biri şu: ‘Nasıl zengin olunur?’ Gençliğimde biz Marksist’tik, cevabımız ‘Devleti soyarak’ olurdu. Şimdi verilen cevap, ‘Büyük ölçüde eğitim ve çok çalışmayla’. Bu, tam bir orta sınıf değer yargısı. Koşullar ne olursa olsun askeri müdahaleye karşı olanlar yüzde 82. Büyük ölçüde de AB yanlısı bu kesim. Yeni Anadolu sınıfı için Avrupa bir ticaret yeri. Türkiye bugün 120 milyar dolar ihracata geldi, bunu birileri yapıyor.

(...) Bence çok umutsuz değiller. Zaten AK Parti’nin aldığı yüzde 47 umut oyudur. Siyasette önemli olan ekonomik durumun çok iyi olması değil, beklentidir.

(...) Gençliğimde Marksist’tim, bugün liberalim. Hâlâ Marksist metodolojinin doğruluğuna da inanırım ama determinist bir tarafı vardır. Bunun yanlış olduğunu gördükten sonra Marksizm’den liberalizme gelmek fevkalade kolaydır. Bu yanlışı 35 yaşımda filan gördüm. Ama milliyetçilikten liberalliğe gelmek çok daha zor. O daha az bilimsel çünkü.”

Kaynakça
Kitap: AMERİKAPERESTLER
Yazar: EROL BİLBİLİK
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön Bölücü Terör Örgütü CIA'nın Ajanı George Soros ve Onun Çocukları

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir