Türk Siyaseti ve Türkiye Siyasi Tarihi - Video Projesi - Türk ve İslam Tarihi - Türk Dna'sı

1924 Anayasası Döneminde HSYK

Tarihi Açıdan Yeni HSYK – Bölüm 4

Ana Konular:
"Kahraman Ata'mız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Dönemi".
-Atamız, Türk Milletimiz'in çıkarları için Gerçek Demokrasi'yi tamamı ile uygulamış, herşeyini Türkiye Cumhuriyetimizin temelini kurmak için, Türk Soyumuzun ve İslam Dinimizin Tam Bağımsız Geleceği için yaşadığı sürede feda etmiştir.
-Dersim İsyanını(ve ondan önceki benzer isyanlarıda) planlayan, örgütleyen, pohpohlayan ve oluşturanlar ülkemiz içindeki İngiliz ajanlarıdır(örneğin Seyit Rıza). Cahil bırakılmış halkımızı, önemli değerlerimizi(İslam Dini ve Milliyetçilik) kötüye kullanarak, Türkiye Cumhuriyetimize karşı ayaklandıranlar İngiliz ajanlarının ta kendisidir.
-Seyit Rıza, Koçgiri Aşireti mensupları, vs., bunların hepsinin soyu Türk'tür, ama ne tuhaftır ki bu ajanlar Kürtçülüğü, İslam'ı ve Kürdistan'ı savunuyorlar. Bu tarihi gerçekler, size günümüzde neleri hatırlatıyor? Abdullah Öcalan'ın kökeni nedir? Ermeni!!! Ahmet Türk'ün kökeni nedir? Türktür!!! Talabani ve Barzani'nin kökeni nedir? Yahudi??? Bütün bu şahıslar günümüzde hangi devlete hizmet ediyorlar? İngiltere-ABD devletine!!!
-Bir benzerlik görebiliyormusunuz? Amaç Kurtuluş Savaşından itibaren Tam Bağımsız Atatürkçü Türk Cumhuriyetini yıkmaktır ve bu amaç İngilterenin çıkarlarına hizmet etmektedir. Sonuç nedir? Dersim İsyanını oluşturan İngiltere'dir(finansal destekleriyle), ve İsyanı bastıran Atatürk'te İngiltere'ye hizmet eden teröristlere operasyonlar düzenleyip, aslında bir İngiliz harekatını yokedip, İngiltereyi tekrardan mağlup etmiştir!!!
-Atamız'ın Karizmatik Liderliği Döneminde Türkiye'miz, İç ve Dış Siyasette Tam Bağımsız olan Bir Dünya Gücüydü. Atamızın önünde sonsuz sevgi ve saygıyla eğiliyoruz.

1924 Anayasası Döneminde HSYK

Mesajgönderen TurkmenCopur » 11 Eki 2011, 00:35

1924 Anayasası Döneminde HSYK
Tarihi Açıdan Yeni HSYK – Bölüm 4


Cumhuriyet sonrası, yargı ve yargı idaresinin Ulus-devletin merkeziyetçi yapısının bir parçasına dönüştürüldüğü görülür. Hukuk düşüncesi, büyük oranda üniversitelere emanet edilen bir alan olarak ortaya çıktı. Bu durum, yargının, zaman içindeki akademik ve entelektüel zayıflığının önemli nedenlerinden birisi olacaktır. Fakat, her şeye rağmen, hukuk ve adalet alanındaki üniversitelerdeki akademik çalışma düzeyinin genel bir olgunlaşma içinde olduğu söylenmelidir. Üniversiteler, yargıyı bu yönden besleyebilecek durumda olmuşlardır. Yargı idaresi bakımından da durum aynıdır. Yargı idaresine ilişkin olarak yargı ile üniversitenin siyasal koordinasyonunun hükümet tarafından yürütüldüğü söylenebilir. Bu dönemde, yargının politik bir farklılaşmanın konusu olmaması, bu yargı idaresindeki bu üçlü yapının 1950'lere kadar sorunsuz bir biçimde gelmesini sağlamış, fakat 1950'li yıllarla beraber yargı ve "yargı bağımsızlığı" konusu temel siyasal tartışmalardan birisine dönüşmüştür.

1924 Anayasasında Hâkimlerin özlük işlerinin kim yada kimler tarafından yapılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Bu dönemde geçerli olan 14 Temmuz 1934 ve 2556 sayılı Hâkimler Kanunu incelendiğinde hâkimlerin değişik özlük işleri için farklı bileşenlerden oluşan kurullar düzenlediği görülmektedir.

Hâkim ve savcı alımı; "Adliye Müsteşarı ile Teftiş Heyeti Reisinden ve Hukuk, Ceza ve Zat İşleri Umum Müdürlerinden teşekkül edecek heyetin mütaleası alındıktan sonra Adliye Vekili tarafından ",
Adaylıktan Muavinliğe atama; "Muavinlik imtihanı Adliye Vekilince ikisi yüksek dereceli hâkimlerden, ikisi hukuk fakülteleri profesörlerinden ve biri avukatlardan olmak üzere seçilecek heyet huzurunda" yapılır,
Üçüncü sınıf hâkimlikten ikinci sınıfa yükseltilme;
"İhtisas imtihanı Adliye Vekilince, üçü birinci ve ikinci sınıf hâkimlerden ve ikisi de vekâlet müsteşarından veya umum müdürlerden olmak üzere seçilecek heyet huzurunda",
Ayırma meclisi umumî heyeti, Temyiz Mahkemesi Birinci Reisinin reisliği altında Başmüddeiumumî ile Adliye Vekilince bir sene müddetle seçilen dört Temyiz Azasından ve Teftiş Heyeti Reisi ile Hukuk, Ceza ve Zat İşleri Umum Müdürlerinden teşekkül eder. Bunlardan başka icabında heyet noksanını tamamlamak üzere birinci sınıf hâkimlerden Uç ihtiyat aza intihap olunur.

Ayırma meclisi umumî heyeti iki tali meclise ayrılır. (I) numaralı meclis Temyiz Mahkemesi Birinci Reisinin ve (II) numaralı meclis Baş-müddeiumuminin reisliği altında toplanır. Her meclise iştirak edecek azayı Adliye Vekili tayin eder.

Disiplin işleri; İnzibat meclisi iki senede bir, Adliye Vekilince Temyiz ikinci reislerinden intihap olunacak beş zat ile Teftiş Heyeti Reisi ve Ceza işleri Umum Müdüründen teşekkül eder.

İtirazlar; Temyiz.- Mahkemesi Birinci Reisile Başmüddeiumumî ve ikinci reislerin hepsi birden toplanarak itirazın varit olup olmadığına ekseriyetle karar" a bağlar.

Kaynakça
Kitap: Yargı Meselesi Hallolundu! Yargıçların "Eşekli Demokrasi" ile İmtihanı
Yazar: Orhan Gazi Ertekin
Kullanıcı avatarı
TurkmenCopur
Genelkurmay Başkanı
Genelkurmay Başkanı
 
Mesajlar: 13983
Kayıt: 29 Eki 2010, 17:26

Dön 1923-1938: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Dönemi

Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 3 misafir