1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Göktürkler'in Türeyiş Destanı

MesajGönderilme zamanı: 21 Ara 2010, 22:31
gönderen TurkmenCopur
GÖKTÜRKLER'İN TÜREYİŞ DESTANI

GÖKTÜRKLER, Batı Denizi'nin kıyılarındaki yurtlarında yaşadıkları bir dönemde, bir düşman toplumun saldırısına uğrayarak yok edilirler. Bu öylesine apansız ve amansız bir saldırıdır ki, tüm Göktürkler öldürülmüştür.

Bu saldırıdan, yalnız bir küçük oğlan çocuğu sağ kalır. Ne var ki, bu çocuğun da kollan ve bacakları kesilmiştir. Bir bataklıkta (bazı kaynaklara göre bir mağarada) can çekişen bu çocuğu, bir dişi kurt bulur. İlkin emzirir, daha sonra ağzında bir parça etle gelir, bu ilgisini uzun zaman sürdürür, çocuğu besleyip büyütür.
Açina (Asena) adındaki bu dişi kurtla, Göktürk çocuğu arasında cinsel ilişki başlar, çiftleşirler. Kurt gebe kalır.

Göktürkler'i yok eden düşman toplumun kişilerince görüldüklerinde tehlikeyi sezinleyen dişi kurt, çocuğu sırtında taşıyarak kaçırır. Bir mağaraya gizlenirler. Dişi kurt, bu mağarada 10 çocuk doğurur. Çocuklar büyüyünce, yöredeki bir başka Türk boyunun kızlarıyla evlenirler. On kardeşin, eşlerinin doğurdukları çocuklar zamanla çoğalarak, 10 boy (10 kabile=10 urug) olurlar.
Göktürkler böylece, yeniden bir büyük ulus (budun) olma olanağım elde ederler.

Kaynakça
Kitap: GÖKTÜRK İMPARATORLUĞU TARİHİ
Yazar: ALİ KEMAL MERAM